Katarzyna Płuska – Psychologia Dziecka
Katarzyna PłuskaKatarzyna Płuska
Trener TUS 1 i 2 stopnia dla dzieci i dorosłych, mgr komunikacji społecznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Artystyczno-Pedagogiczny), menadżer oświaty. Prowadzi szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, obszaru soft skills oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci.