Regulamin Bazy specjalistów (nazywanej dalej: Spisem) w witrynie PsychologiaDziecka.org

Redakcja PsychologiaDziecka.org dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Spisie dane były aktualne i prawidłowe. Wszystkie błędy prosimy zgłaszać na adres: admin@psychologiadziecka.org

§1
O przyjęciu gabinetu do Spisu decyduje administrator witryny PsychologiaDziecka.org. Autorzy zgłoszenia zostają powiadomieni o fakcie dodania pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w zgłoszeniu.

§2
PsychologiaDziecka.org zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania zgłoszenia, które zostało wypełnione niedbale, np. z pominięciem ważnych danych.

§3
PsychologiaDziecka.org zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania zgłoszenia bez podania przyczyny, jednak wszystkie niejasności staramy się wyjaśniać bezpośrednio z zainteresowanymi.

§4
PsychologiaDziecka.org zastrzega sobie prawo do zmiany treści zgłoszonego wpisu. Zmiany kosmetyczne, takie jak zmiany interpunkcyjne, dokonywane są bez konsultacji z autorem zgłoszenia. Jeśli potrzebne są większe modyfikacje, następują one wyłącznie po konsultacji z autorem zgłoszenia.

§5
Każdy autor może w dowolnej chwili zmodyfikować lub usunąć swoje dane ze Spisu.

§6
Dodając gabinet do Spisu, autor zgłoszenia wyraża zgodę na otrzymywanie – na podany przy zgłoszeniu adres poczty elektronicznej – informacji odnośnie tego Spisu lub innych projektów autorów Spisu. PsychologiaDziecka.org zobowiązuje się do nieprzekazywania adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

§7
Za Wpisy Bezpłatne nie pobierana jest opłata. Wpisy promowane kosztują 150 zł brutto za pierwszy rok emisji i 250 zł brutto za każde kolejny rok emisji. Za usługę Wpisu Promowanego wystawiana jest faktura.

§8
PsychologiaDziecka.org nie pobiera żadnych opłat z góry, ani opłat w formie abonamentowej. Każde przedłużenie usługi, odbywa się wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia od osoby reprezentującej zainteresowany gabinet.

§9
PsychologiaDziecka.org zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie.

§10
Zgłoszenie danych do Spisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

§11
Właścicielem serwisu PsychologiaDziecka.org jest Agencja Interaktywna C10 Paweł Dymek – działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 459223 w Warszawie, pod numerami: NIP 951-202-04-24, REGON 141208263.