Regulamin sklepu

§ 1 Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://psychologiadziecka.org/sklep/ prowadzony jest przez Pawła Dymka – działalność gospodarcza pod nazwą C10 Paweł Dymek na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 459223 w Warszawie, pod numerami: NIP 951-202-04-24, REGON 141208263. Adres prowadzonej działalności: ul. Pileckiego 107/53, 02-781 Warszawa.

§ 2 Asortyment

 1. Sklep sprzedaje produkty w formie elektronicznej, pod postacią e-booków zapisanych w formacie PDF.
 2. PDF (Portable Document Format) jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Obecnie jest rozwijany i utrzymywany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest to jeden z najbardziej popularnych formatów plików, w związku z czym dostępnych jest wiele darmowych programów czytających te pliki na wszystkie systemy operacyjne.

§ 3 Kontakt

Kontakt ze sklepem: admin@psychologiadziecka.org

§ 4 Zamówienia i płatności

 1. Płatności odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub PayPal.
 2. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Zamówienie jest realizowane po akceptacji regulaminu i dokonaniu płatności.
 4. Po otrzymaniu płatności sklep wyśle na adres mailowy podany przez klienta wiadomość z linkiem do pobrania zamówionych materiałów.

§ 5 Konto użytkownika

 1. Podczas składania zamówienia tworzone jest konto użytkownika. Login i hasło do konta zostają przesłane na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Z poziomu konta użytkownika – pod adresem: https://psychologiadziecka.org/moje-konto/ – możesz zarządzać swoimi danymi, przeglądać zamówienia oraz twoje pliki do pobrania.
 3. W celu usunięcia konta użytkownika, wyślij maila na adres admin@psychologiadziecka.org W mailu podaj nazwę konta (login), które chcesz usunąć. Po otrzymaniu przez nas maila, twoje konto, wraz z wszystkimi danymi, zostanie usunięte niezwłocznie.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały w sklepie są chronione prawem autorskim.
 2. Klient może korzystać z zakupionych materiałów wyłącznie na własny użytek.

§ 7 Dozwolone wykorzystanie

 1. Jedna kopia materiału jest możliwa do wykorzystywania przez jedną osobę. Jeśli nabywasz materiał np. dla gabinetu psychologicznego i będzie z niego korzystało tam trzech specjalistów, konieczne jest nabycie trzech kopii danego materiału.
 2. Zakupione materiały możesz:
  1. Wykorzystywać w celach edukacyjnych / terapeutycznych w swojej pracy.
  2. Udostępniać swoim uczniom w czasie prowadzonych zajęć stacjonarnych oraz zdalnych.
 3. Zakupionych materiałów nie możesz:
  1. Udostępniać osobom trzecim z wyłączeniem § 7 pkt. 2.
  2. Odsprzedawać osobom trzecim.
  3. Publikować i rozpowszechniać w internecie.

§ 8 Odstąpienia od umowy i reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację na adres mailowy: admin@psychologiadziecka.org
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Zgodnie z tym zapisem, po przesłaniu wiadomości e-mail z plikiem pdf lub z linkiem do pobrania pliku, nabywca nie może odstąpić od umowy.

§ 9 Ochrona prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Zobacz naszą: Politykę prywatności i cookies

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) ;
 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).