Marta Jakubowska-Dudek

Marta Jakubowska-Dudek

Neuropsycholog, psycholog dziecięcy, diagnosta i terapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży.

Natalia Nolewajka

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki i trener TUS.

Adriana Kopeć

Adriana Kopeć

Pedagog oraz doradca zawodowy i rodzinny. Jedna z założycielek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego FamiliaR na Uniwersytecie Wrocławskim.

Angelika Szelągowska-Mironiuk

Angelika Szelągowska-Mironiuk

Psycholożka, psychoterapeutka, polonistka. Prowadzi terapię rodzin, par oraz pacjentów indywidualnych. Pracuje w nurcie systemowym.

Daria Jęczmińska

Psycholog, dziennikarz. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Natalia Kroker - psycholog

Natalia Kroker

Psycholog (ukończyła jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim). Wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

Paulina Wocka-Zyla

Psycholog. Ukończyła studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Milena Lewandowska-Florczyk

Psycholog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami.

Katarzyna Serwin

Katarzyna Serwin

Psycholog. Na co dzień pracuje w szpitalach udzielając wsparcia pacjentom, a także w szkołach prowadząc zajęcia rewalidacyjne.

Agnieszka Brząkała

Mgr kulturoznawstwa, trener i sędzia programu edukacyjnego Odyssey of the Mind Poland, instruktor teatralny pantomimy klasycznej i współczesnej, nauczyciel etyki, aktor teatru ruchu, dyplomowany logopeda, terapeuta ręki.

Dorota Maria Sikora

Dorota Maria Sikora

Psycholog dziecięcy i terapeuta karmienia.

Dorota Duda

Dorota Duda

Psycholog o specjalności klinicznej. Na co dzień pracuje w szkołach masowych, szkole specjalnej, przedszkolu oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Anna Piotrowicz - psycholog

Anna Piotrowicz

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz w trakcie szkolenia zaawansowanego TSR, pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Izabella Oliwia Galon i Patrycja Kadula

Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych Kraków.

Monika Cybulska i Urszula Demczuk

PsychoLogicznie Centrum Terapii i Rozwoju.

Fundacja Składak

Agata Kulczycka i Joanna Kucharska

Fundacja Składak.

Karolina Matczak

Karolina Matczak

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta TUS.

Michalina Płotka - psycholog

Michalina Płotka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, od kilku lat działający w obszarze edukacji.

Katarzyna Płuska

Katarzyna Płuska

Trener TUS 1 i 2 stopnia dla dzieci i dorosłych. Prowadzi szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, obszaru soft skills oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci.

Karina Machura psycholog

Karina Machura

Psycholog dziecięcy, trener umiejętności społecznych oraz dogoterapeuta. Pracuje z dziećmi przejawiającymi różne trudności: emocjonalne i rozwojowe.

ik

Paulina Kliś

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i studentka seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Joanna Kucharska

Joanna Kucharska

Absolwentka studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczej, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe z terapii dzieci i młodzieży. Obecnie jest certyfikowaną dietetyczką w toku studiów magisterskich ze specjalizacją z psychodietetyki.