Rozwijanie pasji u dzieci, pomagać czy nie? - Psychologia Dziecka

pasje u dzieciKażdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało własne zainteresowania i pasje i aby mogło się rozwijać w ramach określonych hobby. Często dochodzi jednak do takich sytuacji, w których dziecko zostaje przymuszone przez rodziców do tego, by angażować się w hobby, które mu nie odpowiada. Wynika to albo z tego, że rodzice chcą zadośćuczynić temu, że sami nie realizowali określonej pasji bądź nie mieli do niej talentu, lub też z tego, że rodzice uważają, że dziecko powinno być konsekwentne w swoich decyzjach i skoro „chciałeś się uczyć grać na gitarze, to teraz graj”.

Jak wykazały ostatnie badania psychologów z Montrealu, dziecko które jest zachęcane przez swoich rodziców do zaangażowania w określoną pasję na tyle mocno, że zaczyna odczuwać to jako presję, może rozwinąć w sobie obsesyjne zainteresowanie tą pasją. Owocuje to przekonaniem, że jeśli dziecko nie będzie dość dobre w danej rzeczy, to nie będzie lubiane przez kolegów czy nawet kochane przez rodziców. Naukowcy przeanalizowali życiorysy 588 muzyków i sportowców (uprawiających swoje hobby od poziomu amatorskiego do zaawansowanego) i odkryli, że osoby, które były mocno przez rodziców zachęcane do zaangażowania w określone działania, mimo osiąganych sukcesów nie czuły się związane ze swoimi zainteresowaniami. Jedynie dzieci, które autonomicznie mogły wybierać swoje hobby rozwinęły rzeczywistą, wewnętrzną potrzebę zaangażowania w aktywność.

Jak zatem rozwijać pasję u dzieci?

Najbezpieczniej rozwijać pasję poprzez proponowanie różnych aktywności i stwarzanie możliwości do eksplorowania zainteresowań i pasji u dzieci. Rodzice muszą tu uważać na to, aby nie oczekiwać nadmiernego zaangażowania od dziecka, nie zmuszać go do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i nie uzależniać nagród i kar od realizacji dziecięcego hobby. Tylko w ten sposób dziecko może rozwinąć zdrowe i właściwe sobie zainteresowania.

fot.:Leslie Watts/SXC

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies