Potrzeba akceptacji u rówieśników zróżnicowana płciowo - Psychologia Dziecka

Julia Freeman-Woolpert/SXC
Julia Freeman-Woolpert/SXC

Okres adolescencji, to bardzo trudny czas dla rodziców, którzy przestają być dla swojego dziecka wyrocznią. A ich miejsce coraz mocniej zaczynają zajmować rówieśnicy. To opinia kolegów dyktuje dzieciom w co mają się ubierać i jak zachowywać. Oczywiście, u różnych nastolatków, konformizm wobec grupy oraz odrzucanie opinii rodziców jest różne, ale bardzo niewielu jest nastolatków, dla których opinia rówieśników nie jest ważna. Rodzice, chcąc zachować z dziećmi dobry kontakt, na interakcje z rówieśnikami muszą im pozwolić.

I choć nie należy bezkrytycznie patrzeć na znajomych naszych dzieci, to każdy rodzic musi uporać się sam z poczuciem odrzucenia które odczuwa. Największy problem mogą z tym zaś mieć rodzice dziewczynek – dla nich bowiem, ocena w oczach rówieśników jest szczególnie ważna – co potwierdziły ostatnie badania naukowe, z wykorzystaniem tomografu.

Nastolatkom – chłopcom i dziewczętom, pokazywano zdjęcia rówieśników z prośbą o ocenę tego, jak bardzo chciałyby się z tymi osobami zapoznać. Następnym etapem zadania, była próba oszacowania, jak bardzo nastolatki ze zdjęcia, chciałyby się spotkać badanymi. Podczas gdy dla chłopców, ocena innych i szacowanie bycia ocenianym nie powodowały zmian w zakresie aktywności struktur mózgowych, tak dla dziewczyn, w momencie kiedy miału ustawić siebie jako „osoby które będą oceniane” aktywowały się obszary odpowiedzialne na motywację, nagradzanie i przetwarzanie emocji. Oznacza to, że dla dziewczynek ocena społeczna ma inne – bardziej emocjonalne – znaczenie i rodzice powinni to wziąć pod uwagę przechodząc wraz z dziećmi trudny okres dorastania.

źródło: eurekalert.com

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies