Karina Machura
Karina Machura
Psycholog dziecięcy, trener umiejętności społecznych oraz dogoterapeuta. Pracuje z dziećmi przejawiającymi różne trudności: emocjonalne i rozwojowe, z dziećmi z autyzmem, nadpobudliwością, mutyzmem wybiórczym. lękiem, fobią społeczną oraz napadami złości.
45,00