Pomoc dzięki Stowarzyszeniu - Psychologia Dziecka

SOS Wioski Dziecięce to Stowarzyszenie, które ma na celu pomagać dzieciom osieroconym, jak i tym, które są narażone na utratę opieki rodzicielskiej. Na świecie organizacja działa już w 135 krajach, w Polsce zaś pomaga dzieciom i młodzieży od 1984 roku. Kluczowym aspektem działalności jest zapewnienie każdemu dziecku poczucia, że wychowuje się w rodzinie. Rodzinnego środowiska, w którym nie brak szacunku, miłości i zrozumienia. Elementów niezbędnych, by mieć poczucie swojego miejsca na ziemi, prawdziwej rodziny nawet wtedy, gdy opiekunami nie są już rodzice biologiczni.

Działalność Stowarzyszenia

W ramach poszczególnych struktur Stowarzyszenia wyróżnić można:

  • SOS Wioski Dziecięce,
  • Programy dla Młodzieży,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu,
  • oraz Program Umacniania Rodziny.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla składające się z kilkunastu domów, w których małżeństwa bądź osoby samotne zajmują się opieką zwykle nad kilkorgiem dzieci. Przeważnie opiekunowie zajmują się rodzeństwem, które nie mogło zostać pod opieką rodziców biologicznych. Tutaj kluczowym aspektem jest kolokwialnie mówiąc – normalne życie. Edukacja, wychowanie, dbanie o zdrowie swoich podopiecznych.

Z kolei Programy dla Młodzieży mają pomagać w przygotowaniu do samodzielnego życia. Już młodzi ludzie, a jeszcze nie w pełni samodzielni aż do momentu osiągnięcia pełnoletniości uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego. Podejmują także prace sezonowe. Ci, którzy decydują się na podjęcie studiów bądź pracy zawodowej, mogą liczyć na dodatkowe formy wsparcia.

W Rodzinnych Domach Czasowego Pobytu swoje miejsce znajdują te dzieci, które w trybie natychmiastowym musiały zostać zabrane z domów rodzinnych. Tutaj oczekują na dalsze decyzje Sądu Rodzinnego.

Program Umacniania Rodziny ma zaś na celu wspierać rodziny, które mają sporo problemów i są zagrożone utratą opieki nad swoimi dziećmi.

Pomoc finansowa

Stowarzyszenie działa kompleksowo. Sęk tkwi nie tylko w tym, by finansować potrzeby dzieci i młodzieży, ale zapewniać im warunki do wychowania i edukacji. Ci, którzy jednak chcą wspomóc finansowo mogą przekazać datki dla dzieci w wybranej kwocie. Szczegółowe informacje odnośnie tego, w jaki sposób wpłacać darowiznę w Polsce, a także za granicą znajdziemy na stronie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pod adresem witryny internetowej https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/pomoz-jednorazowo/.

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies