Jak wspierać, zachęcać i organizować naukę dzieci rozpoczynających naukę w szkole? - Psychologia Dziecka

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej to ważny moment by zwrócić uwagę na odpowiednie motywowanie dziecka do nauki. Ważne by rozgraniczyć własne ambicje z możliwościami dziecka. Nadmierna ochrona i kontrola, połączona z wygórowanymi wymaganiami, może doprowadzić do utraty wiary w siebie i braku sukcesów, mimo podejmowanych sukcesów. Jak zatem wspierać, zachęcać i organizować naukę dzieci rozpoczynających szkołę?

Jak wspierać dzieci rozpoczynające naukę w szkole?

• Dobieraj trudność zadań i zakres dostępnej pomocy tak, aby stanowiły dla

dzieci wyzwania wystarczająco duże, by zachęcić je do działania i jednocześnie

na tyle małe, by umożliwiały odniesienie sukcesu.

• Im więcej od dziecka wymagasz, tym więcej mu pomagaj.

• Stosuj pomoc wycofującą się – przestań pomagać, kiedy widzisz, że dziecko

zaczyna radzić sobie samodzielnie.

Jak zachęcać dziecko?

• Wprowadź do nauki element zabawy, aby dziecko doświadczało przyjemności

z powodu samej realizacji zadań, a nie tylko osiąganego efektu końcowego.

• Dbaj o to, by dziecko miało poczucie wpływu na to, jakie osiąga wyniki w działaniu.

• Najpierw nagradzaj sukcesy, potem analizuj porażki.

Jak organizować naukę?

• Staraj się wspierać rozwój różnorodnych zainteresowań dziecka, a nie tylko

tych dziedzin, w których ma największe osiągnięcia szkolne.

• Zadbaj o odpowiednie warunki w domu do odrabiania lekcji.

Wspieranie czy wyręczanie?

Pomoc dorosłego jest zewnętrznym „rusztowaniem” dla działania dziecka, nadaje ramy i strukturę działaniu, które z czasem stają się jego własnym sposobem myślenia. Warunkiem włączenia wskazówek dorosłych w sposób myślenia i planowania zadania przez dziecko jest wspieranie go w działaniu, a nie wyręczanie. Wyręczanie nie pozwala bowiem doświadczać sensu kolejności poszczególnych etapów pracy i ich związku z efektem końcowym, które ujawniają się najwyraźniej, kiedy dziecko popełnia błędy, nie osiąga zamierzonego rezultatu działania i musi skorygować swoje działanie. Dorośli mogą wspierać u dziecka rozwój umiejętności zarządzania sytuacją zadaniową przez:

1. własny przykład dobrego zarządzania realizacją zamierzonych celów, np.

zorganizowanie porannego wyjścia z domu do pracy, wyjazdu wakacyjnego;

2. udzielanie niezbędnej pomocy dziecku podczas organizacji pracy, np. „Zanim

zaczniesz przesadzać kwiat do nowej doniczki, zastanów się najpierw, co ci

jest do tego potrzebne”;

3. stwarzanie okazji do zespołowej realizacji zadań, np. cała rodzina/klasa bierze

udział w przygotowaniu paczek świątecznych.

Rodzaje pomocy udzielanej dziecku przez dorosłego

Wspieranie dziecka

  • dorosły udziela dziecku wskazówek podczas wykonania zadania
  • dorosły jako pomocnik towarzyszy dziecku w działaniu
  • dziecko doświadcza zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń w działaniu
  • dziecko doświadcza obiektywnych konsekwencji własnego działania
  • dziecko z pomocą dorosłego wymyśla sposoby naprawienia popełnionych przez siebie błędów

Wyręczanie dziecka

  • dorosły wykonuje zadanie za dziecko
  • dziecko jako obserwator towarzyszy dorosłemu w działaniu
  • dziecko obserwuje zakończone sukcesem działania dorosłego
  • dziecko obserwuje efekty działania dorosłego i musi ustalić logiczne związki między nimi
  • dziecko obserwuje sposób działania uznany przez dorosłego za prawidłowy

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies