Dzieciństwo bez przemocy - przyłącz się do kampanii - Psychologia Dziecka

smutne-dzieckoRozpoczął się II etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy“, która pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” chce pokazać skutki przemocy fizycznej oraz promować poprawne wzorce wychowawcze. W ramach akcji odbędą się liczne spotkania z rodzicami, zajęcia warsztatowe, oraz prezentowane będą spoty edukacyjne. Uruchomiono również stronę internetową – dziecinstwobezprzemocy.pl, która zawiera liczne informacje dotyczące pozbawionych przemocy metod wychowawczych. Strona zaprasza również do wspierania kampanii i zostania ambasadorem “Dzieciństwa bez przemocy”.

Fundacja Dzieci Niczyje, przygotowując się do kampanii, przeprowadziła badanie ankietowe wśród dorosłych Polaków mające zbadać postawy Polaków wobec kar cielesnych. Oto niektóre wnioski z badań:

Tylko 32% dorosłych Polaków uważa, że dzieci nie wolno bić. 45% uważa, że nie powinno się bić dzieci, ale są sytuacje które to usprawiedliwiają. Dla 16%, bicie dzieci jest normalną metodą wychowawczą. Przyzwolenie na bicie rośnie wraz z wiekiem, częściej też na kary fizyczne zgadzają się mężczyźni niż kobiety.

24% dorosłych Polaków uważa, że nie powinni wtrącać się w sytuacji kiedy widzą że dziecko bite jest pasem lub innymi przedmiotami. Podobna ilość nie interweniowałaby też gdyby dziecko było silnie bite ręką. Na klapsy przyzwolenie daje 60% rodziców. (Warto tu podkreślić, że badanie miało charakter ankietowy, co oznacza, że rzeczywista ilość osób, które zareagowałyby w sytuacji bycia świadkiem przemocy jest jeszcze niższa -deklaracje nie przekładają się bowiem na działanie).

Przekonania odnośnie negatywnych aspektów bicia dzieci zmienić będzie trudno. Przede wszystkim dlatego, że aż 43% Polaków uważa, że to, że sami byli bici przez rodziców wyszło im na dobre, a 32% (prawie 2/3) uważa, że nie miało żadnego wpływu. W obliczu takich postaw (wzmacnianych mechanizmami obronnymi) trudno będzie wytłumaczyć negatywne skutki bicia…

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies