Co pomaga być wytrwałym? - Psychologia Dziecka

CO POMAGA BYĆ WYTRWAŁYM 🔍🔍🔍

1. Przekonanie, że sami (dobrowolnie) wybraliśmy cel i mamy na niego wpływ. Decydujemy się wtedy na trudniejsze zadania, stosujemy lepsze strategie i mamy większą tolerancję na niepowodzenia.

2. Utrzymywanie uwagi – kierowanie jej na aktualny cel, a pomijanie nieistotnych aspektów. Jeśli skoncentrujemy naszą uwagę na celu, to jego wartość wzrośnie.

3. Wykorzystanie wyobraźni. Wyobrażanie, że osiągnęliśmy cel spełnia potrójną rolę: pozwala na mentalny trening, przy okazji budzą się prawdziwe emocje, a to, co wyobrażone, wydaje się bardziej prawdopodobne. Uwaga: warto wyobrażać sobie proces dochodzenia do celu (przygotowania do egzaminu), a nie sam wynik (radość ze zdanego egzaminu).

4. Dysponowanie zasobami potrzebnymi do działania, takimi jak: uwaga, pamięć robocza, samoocena, poczucie kontroli i wpływu, a także zasób woli. Badania Daniela Gilberta dowodzą, że w miarę możliwości trzeba usunąć przeszkadzacze, takie jak hałas, bałagan czy konflikty, które mogą „zjadać” nasze zasoby. Często ignorowanie ich obciąża bardziej, niż one same.

5. Podział celów, szczególnie trudnych i długofalowych, na mniejsze zadania. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe gratyfikacje, a także przerwy pozwalające odnowić zasoby, w tym zasób woli.

6. Odpowiedni poziom ogólności działania. Z badań Robina Vallachera i Daniela Wegnera wynika, że przy ogólnych działaniach widzimy ich cel i sens, a także jesteśmy bardziej odporni na różne przeszkadzacze. Natomiast gdy napotykamy trudności, schodzimy na niższy poziom, by zrozumieć, w czym tkwi problem.

7. Informacje zwrotne o wynikach. Pozwalają one poznać, czy jesteśmy na dobrej drodze. Nawet negatywne wyniki czy oceny zwiększają wytrwałość, szczególnie w zadaniach trudnych.

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies