Główne źródła konfliktów między rodzicami i nastolatkiem - Psychologia Dziecka

Gdy dziecko staje się nastolatkiem, zmianie ulega także jego dotychczasowa relacja z rodzicami. Dziecko postrzega dorosłego najczęściej bezkrytycznie. Nastolatek zauważa wady i zalety rodziców, często staje się krytyczny wobec ich zachowań, słów czy pomysłów. To rodzi wiele konfliktów.

Nastolatek, który traktuje siebie jako „dorosłego” oczekuje od rodziców swobody w kwestii swojego czasu wolnego, sposobu spędzania czasu czy relacji, które utrzymuje. Rodzice bardzo często odczuwają lęk i niepewność, gdy ich dziecko nie spędza z nimi tyle czasu, co wcześniej, a wręcz ich unika. Często obawiają się, że ich dziecko nie jest na tyle dojrzałe, by być na tyle samodzielne, jak by tego pragnęło.

W okresie nastoletnim młodzi ludzie podejmują decyzje o swojej dalszej edukacji i przyszłości. Nic więc dziwnego, że rodzice dużą uwagę przykładają do edukacji szkolnej. Dla wielu nastolatków, dużo ważniejsza jest aktywność pozaszkolna czy czas, który mogą spędzić ze swoimi kolegami i koleżankami.

Częstym źródłem konfliktów na osi rodzic nastolatek jest kwestia odpowiedzialność rodziców i przekazywania tej odpowiedzialności nastolatkowi. W rodzinie z małym dzieckiem to rodzice są odpowiedzialni za prowadzenie domu, to oni wyznaczają reguły i stoją na ich straży. Gdy dziecko wchodzi w okres nastoletni role i reguły dotychczas działające zmieniają się. Do konfliktów dochodzi najczęściej, gdy rodzice obciążają nastolatka odpowiedzialnością, której on nie chce lub nie jest w stanie przyjąć („jesteś już prawie dorosły, więc…”) lub unikają przekazania mu odpowiedzialności, swojemu dziecku kiedy ono tego oczekuje („wciąż jesteś dzieckiem, więc…”).

Kontrola nastolatka ze strony rodziców

Kontrola nastolatka ze strony rodziców jest ważnym aspektem wychowania dziecka, ale musi być wykonywana w sposób odpowiedni i zrównoważony.

 1. Stwórz z dzieckiem jasne zasady i oczekiwania. Wspólnie ustalcie, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie, oraz jakie konsekwencje będą wynikać z łamania zasad.
 2. Daj dziecku swobodę w podejmowaniu decyzji. Zdrowy rozwój dziecka wymaga autonomii i możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Daj dziecku szansę na samodzielność w określonych obszarach, takich jak wybór ubrań czy hobby.
 3. Bądź otwarty na rozmowę i słuchaj dziecka. Nastolatkowie przeżywają wiele zmian i trudności emocjonalnych. Bądź gotowy na rozmowę i wsparcie swojego dziecka, słuchając uważnie i pomagając w rozwiązaniu problemów.
 4. Pamiętaj, że kontrola nie równa się z nadzorem. Kontrola to ochrona, a nadzór to śledzenie i ciągłe patrzenie na dziecko. Zaangażuj się w życie swojego dziecka, ale nie zdominuj go.
 5. Bądź konsekwentny. Dzieci potrzebują jasnych granic i konsekwencji za łamanie zasad. Bądź stanowczy, ale sprawiedliwy, kiedy będą konsekwencje za złamanie ustalonych zasad.
 6. Szanuj prywatność dziecka. Nastolatkowie potrzebują swojej prywatności i przestrzeni, aby mogli rozwijać się w sposób niezależny. Szanuj prywatność swojego dziecka, ale upewnij się, że nie robi nic szkodliwego dla swojego zdrowia i dobra.
 7. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne. Co działa dla jednego dziecka, niekoniecznie zadziała dla drugiego. Dostosuj swoje podejście do indywidualnych potrzeb i charakteru swojego dziecka.

Kontrola ze strony rodziców jest ważna, ale musi być wykonywana w sposób odpowiedni i zrównoważony. Pamiętaj, że Twoje dziecko potrzebuje Twojego wsparcia i zrozumienia, aby rozwijać się w zdrowy sposób.

Podkreślanie przez rodziców wagi edukacji szkolnej

Podkreślanie przez rodziców wagi edukacji szkolnej jest ważne w życiu nastolatka, ponieważ edukacja jest jednym z kluczowych elementów przygotowania dziecka do dorosłego życia. Trzeba jednak robić to delikatnie, zbytni nacisk przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego!

 1. Motywuj do nauki. Nastolatki potrzebują motywacji, aby zrozumieć, dlaczego edukacja jest ważna. Zachęcaj nastolatka do odkrywania nowych rzeczy i pokazywania swojego potencjału.
 2. Twórz pozytywną atmosferę wokół nauki. Nauka nie musi być nudna i trudna. Pracuj z dzieckiem nad tworzeniem pozytywnej atmosfery, w której nauka staje się fascynująca i interesująca.
 3. Pokaż przykłady osób sukcesu, które odniosły sukces dzięki edukacji. Pokaż swojemu dziecku, że edukacja może pomóc w osiągnięciu sukcesu w życiu i karierze.
 4. Wspieraj nastolatka w rozwoju jego zainteresowań i pasji. Połączenie edukacji i pasji może pomóc dziecku odkryć swoje prawdziwe powołanie.
 5. Zachęcaj do nauki przez całe życie. Edukacja nie kończy się po ukończeniu szkoły. Zachęcaj swoje dziecko do ciągłego rozwoju i nauki przez całe życie.

Wspieraj swoje dziecko i zachęcaj je do nauki, a zobaczysz, jak rozwija się jego potencjał.

Odpowiedzialność rodziców

Odpowiedzialność rodziców wobec nastolatka jest kluczowa dla zapewnienia mu zdrowego rozwoju i przygotowania do dorosłego życia. Oto kilka aspektów, które rodzice powinni uwzględnić, aby wypełnić swoją rolę wobec swojego dziecka.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia: Rodzice powinni zapewnić swojemu dziecku bezpieczne i zdrowe środowisko do życia. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, odżywiania, snu i higieny.
 2. Kształtowanie pozytywnych wartości: Rodzice powinni uczyć swoje dziecko pozytywnych wartości, takich jak szacunek dla innych, uczciwość, empatia i odpowiedzialność.
 3. Uczestnictwo w życiu dziecka: Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu swojego dziecka, na przykład poprzez rozmowy o szkole, hobby, przyjaciołach i problemach. Wspieraj nastolatka i zachęcaj go do dążenia do swoich celów.
 4. Uczciwość i spójność: Rodzice powinni być uczciwi i spójni w swoich zachowaniach i decyzjach. Dzieci powinny wiedzieć, czego mogą oczekiwać od swoich rodziców i co jest dla nich ważne.
 5. Przygotowanie do dorosłego życia: Rodzice powinni przygotować nastolatka do dorosłego życia, na przykład poprzez nauczanie samodzielności, umiejętności życiowych i finansowych. Zachęcaj swoje dziecko do podejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i ich konsekwencje.
 6. Ochrona przed szkodliwymi wpływami: Rodzice powinni chronić swoje dziecko przed szkodliwymi wpływami, takimi jak narkotyki, alkohol, niezdrowe relacje i media społecznościowe. Uczyń świadome wybory dotyczące środowiska, w którym żyje Twoje dziecko.
 7. Uczciwe kary i nagrody: Rodzice powinni stosować uczciwe i spójne kary i nagrody w celu nauczania swojego dziecka konsekwencji i odpowiedzialności za swoje działania.

Potrzeba swobody ze strony nastolatka

Potrzeba swobody ze strony nastolatka jest ważnym aspektem wychowania i rozwoju. Swoboda pozwala na rozwijanie niezależności, samodzielności i odpowiedzialności, co jest kluczowe dla przygotowania nastolatka do dorosłego życia.

 1. Rozwój niezależności. Swoboda pozwala na rozwijanie niezależności, co jest kluczowe dla rozwoju osobowości. Dziecko uczy się podejmowania decyzji i działań bez ciągłego nadzoru rodziców, co pozwala mu na zdobycie pewności siebie i samodzielności.
 2. Rozwój umiejętności. Swoboda pozwala na rozwijanie umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, organizacja pracy, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Dziecko uczy się podejmowania wyzwań i rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach.
 3. Rozwój odpowiedzialności. Swoboda pozwala na rozwijanie odpowiedzialności, co jest kluczowe dla przygotowania dziecka do dorosłego życia. Dziecko uczy się, że podejmowane przez nie decyzje mają konsekwencje, a odpowiedzialność za swoje działania spoczywa na nim samym.
 4. Rozwój tożsamości:. Swoboda pozwala na rozwijanie tożsamości, czyli poczucia własnej wartości i wyznawanych wartości. Dziecko uczy się, kim jest i czego chce, a także jakie są jego cele i marzenia.
 5. Rozwój relacji społecznych. Swoboda pozwala na rozwijanie relacji społecznych z rówieśnikami i innymi ludźmi. Dziecko uczy się, jak nawiązywać relacje, jakie zachowania są akceptowalne w różnych sytuacjach i jakie są konsekwencje złamania norm społecznych.


Przekazywanie odpowiedzialności nastolatkowi przez rodziców

Przekazywanie odpowiedzialności nastolatkowi jest procesem stopniowym, a rodzice powinni stosować elastyczne podejście, uwzględniając indywidualne potrzeby i zdolności dziecka. Oto kilka sposobów, w jaki rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność nastolatkowi:

 1. Zadania domowe i obowiązki. Rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność za wykonywanie zadań domowych i obowiązków, takich jak sprzątanie, gotowanie, pranie i zakupy. Nastolatek uczy się organizacji czasu, planowania i podejmowania działań.
 2. Zarządzanie finansami. Rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność za zarządzanie finansami, na przykład poprzez przyznanie kieszonkowego lub pomaganie w prowadzeniu własnego konta bankowego. Nastolatek uczy się oszczędzania, planowania wydatków i podejmowania decyzji finansowych.
 3. Wybory i decyzje. Rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność za podejmowanie wyborów i decyzji, na przykład poprzez dawanie dziecku swobody w wyborze szkoły, kierunku studiów czy hobby. Nastolatek uczy się podejmowania decyzji i odpowiedzialności za ich skutki.
 4. Planowanie i organizacja. Rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność za planowanie i organizację, na przykład poprzez zachęcanie dziecka do planowania swojego czasu, organizacji pracy czy rozwiązywania problemów. Nastolatek uczy się podejmowania wyzwań, planowania i organizacji.
 5. Samodzielność. Rodzice mogą przekazywać odpowiedzialność za samodzielność, na przykład poprzez pozwolenie dziecku na samodzielne podróże komunikacją miejską, pójście na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi. Nastolatek uczy się radzenia sobie w różnych sytuacjach i podejmowania decyzji samodzielnie.

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies