Jesteśmy zespołem psychologów, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzimy spotkania indywidualne lub grupowe oraz psychoedukację dla dzieci, które przeżywają trudności adaptacyjne, mają trudności w relacjach z rówieśnikami, mają trudności w nauce. udzielamy wsparcia indywidualnego lub grupowego młodzieży zmagającej się z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (np. wycofanie, nieśmiałość, nadpobudliwość, impulsywność, agresja), zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami jedzenia, obniżonym nastrojem i negatywizmem, mającej  problemy z zaadaptowaniem się do nowych warunków szkolnych (np.  liceum, studia).

Prowadzimy Warsztaty dla dobrych rodziców przeznaczone dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu.