Monika Cybulska

 Szanowni Państwo, 

Nazywam się Monika Cybulska, jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną oraz dialektyczo-behawioralną, trenerką umiejętności społecznych, liderką programu Family Connections. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej oraz Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, a także zaawansowane szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej  DBT  Comprehensive. Zarówno studia magisterskie jak i szkołę psychoterapii ukończyłam z wyróżnieniem.

W pracy istotne jest dla mnie połączenie skutecznych metod terapii, opartych na badaniach z życzliwym, empatycznym podejściem i otwartością na drugiego człowieka. Pracuję zgodnie z założeniami nurtu poznawczo-behawioralnego oraz dialektyczno-behawioralnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, na oddziale psychiatrycznym Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Ukończyłam półtoraroczny staż w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. 

Prowadzę indywidualną terapię dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Jestem trenerką umiejętności społecznych, prowadzę grupy w oparciu o autorskie scenariusze zajęć i współprowadzę grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Współpracuję z Tu Terapia Gabinety Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Gdańsku, Psychologicznie Centrum Terapii i Rozwoju oraz Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Pracuję w zespole konsultacyjnym DBT, swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem autorką e-booków oraz pomocy edukacyjno-terapeutycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą, współpracuję z wydawnictwem Psychologiadziecka.org.

Serdecznie zapraszam do gabinetów zlokalizowanych w Gdańsku lub terapii on-line. 

  • Konsultacje psychologiczne
  • Poradnictwo dla rodziców
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dorosłych
  • Konsultacje i psychoterapia on-line
  • Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci
  • Grupa Terapeutyczna dla Nastolatków – terapia grupowa dla młodzieży
  • Trening Zarządzania Chaosem – warsztaty dla rodziców
  • Warsztaty i szkolenia

Jeśli nie mogę odebrać, proszę o cierpliwość lub wiadomość SMS.